13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6/2, ul. Stefana Okrzei 17/6

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych nr 2 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 i nr 6 w budynku przy ul. Stefana Okrzei 17, usytuowanych na działkach nr 1231 i nr 1017 obie w obrębie 205.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 06 kwietnia 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 24-02-2012 14:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-04-2012 12:31