Budżet miasta Przemyśla na 2015 rok

Przedstawiony radnym do akceptacji projekt budżetu na 2015 rok (wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta) określa dochody budżetu w wysokości 313.786.196 zł, a wydatki w wysokości 311.097.196. Tym samym nadwyżka budżetu została ustalona w wysokości 2.689.000 zł. Szczegółową strukturę dochodów i wydatków znajdą Państwo w projekcie budżetu miasta na 2015 rok oraz dołączonej do niegoautopoprawce.

Budżet inwestycyjny na trwający już rok wynosi 27.669.998 zł, a wśród zaplanowanych zadań znalazło się kilka, na których realizację z pewnością wszyscy czekamy. W tym roku powstanie więc od dawna zapowiadany przemyski odcinek Tras Rowerowych Polski Wschodniej wraz kładką pieszo – rowerową przez San. Projekt wart ponad 7 mln złotych jest w całości realizowany ze środków pozabudżetowych, a powstałe ścieżki rowerowe i przeprawa przez rzekę będą kolejną atrakcją Miasta, szczególnie dla tych, którzy aktywnie spędzają swój wolny czas. W letniej ofercie rekreacyjnej Przemyśla pojawi się też zapowiadany wodny plac zabaw dla dzieci, będący pierwszym etapem budowy większego kompleksu z bogatą infrastrukturą towarzyszącą – na ten cel przeznaczymy w tym roku 1,5 mln zł.

Przemyślan oczekujących na mieszkania komunalne zainteresuje z pewnością też informacja, że przekazany został już wykonawcy plac budowy inwestycji polegającej na modernizacji budynków przy ul. Tarnawskiego 13 i 15. 26 mieszkań, które dzięki temu powstaną, zostanie oddane do użytku co prawda dopiero w połowie 2016 roku, jednak większa część prac zostanie wykonana jeszcze w tym roku.

Jak zwykle mamy przed sobą kilka inwestycji związanych z przebudową dróg w mieście, z których najważniejszą wydaje się I etap rozbudowy ulic Buszkowickiej i Rogozińskiego. Z mniejszych zadań warto też zwrócić uwagę na te, które zostały wskazane przez mieszkańców w trakcie głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok, czyli m.. in. „Mini Orlik” przy SP Nr 1, czy plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Nr 16 – przypomnijmy, że wszystkich wybranych zadań jest 6.

Przychylając się do propozycji Komisji Budżetu i Finansów RM postanowiłem także wprowadzić do projektu budżetu autopoprawką kontynuację prac związanych z podziemną trasą turystyczną. Zabezpieczenie 300 tysięcy zł na ten cel pozwoli na uruchomienie trasy i jej wyposażenie, a także budowę kolejnego łącznika, tym razem do piwnic kamienicy Rynek 11.

Zgodnie z zapowiedzią zwiększone dochody z tytułu zmiany stawek od nieruchomości zostaną przeznaczone na zadania z zakresu oświaty – w wysokości 1.221.000 zł. Pozwoli to na zmniejszenie zobowiązań, dotyczących wynagrodzeń i naliczanych od nich składek. Pozostała część kwoty uzyskanej ze zwiększonego podatku zostanie przeznaczona m.in. na: dodatki mieszkaniowe (650.000 zł), wypłatę zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych (150.000) i zakup stolarki okiennej do lokali komunalnych (50.000), a także dopłatę do MZK Sp. z o.o., (150.000 zł) zwiększając w ten sposób rekompensatę z tytułu stosowanych ulg i zwolnień w cenach biletów.
Zgadzając się także z postulatami mówiącymi o konieczności ograniczenia wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu, zaproponowano Radnym przeniesienie dodatkowego 1 mln zł, w tym 500 tys. zł z kwoty planowanych wynagrodzeń i przeznaczenie ich na zadania oświatowe.

Mam nadzieję, że nieuchronne zmiany budżetu w trakcie roku, spowodują jego lepsze dostosowanie do oczekiwań mieszkańców.

Robert Choma
Prezydent Miasta

Kategorie strony: Gospodarka
Opublikował(a): Sebastian Styś Data publikacji: 18-02-2015 13:18 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 03-03-2015 12:03

Na skróty