8.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Celem Nagród jest wyróżnienie osób i instytucji wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek, ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:


Kino, Międzynarodowe Wydarzenie Filmowe, Krajowe Wydarzenie Filmowe, Promocja za granicą, Dystrybucja Polskiego Filmu, Dystrybucja Filmu Zagranicznego, Krytyka Filmowa, Audycja lub Program Telewizyjny, Portal Internetowy, Książka o Filmie, Edukacja Młodego Widza, Dyskusyjny Klub Filmowy, Rekonstrukcja Filmowa Dzieł Polskiej Kinematografii.


Kandydatów do Nagrody w poszczególnych kategoriach zgłaszają instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą i inne podmioty działające w sektorze kultury. Szczegółowe informacje oraz formularz znajdują się na stronie www.pisf.pl (w zakładce Instytut/Nagrody PISF).
Serdecznie zapraszamy.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl