1.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zgodnie z § 7 ust. 9 załącznika do Uchwały Nr 196/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego protokół z posiedzenia, podpisany przez prowadzącego obrady i sporządzającego, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Poniżej zamieszczamy protokoły z kolejnych posiedzeń Rady.

DOTProtokół z pierwszego posiedzenia MRDPP z dnia 21.02.2012

DOTProtokół z drugiego posiedzenia MRDPP z dnia 13.06.2012

DOTProtokół z czwartego posiedzenia MRDPP z dnia 31.01.2013

DOTProtokół z trzeciego posiedzenia MRDPP z dnia 08.11.2012

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl