3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zgodnie z § 7 ust. 9 załącznika do Uchwały Nr 196/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego protokół z posiedzenia, podpisany przez prowadzącego obrady i sporządzającego, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Poniżej zamieszczamy protokoły z kolejnych posiedzeń Rady.

DOTProtokół z pierwszego posiedzenia MRDPP z dnia 21.02.2012 (35,50KB)

DOTProtokół z drugiego posiedzenia MRDPP z dnia 13.06.2012 (33,50KB)

DOTProtokół z czwartego posiedzenia MRDPP z dnia 31.01.2013 (31,50KB)

DOTProtokół z trzeciego posiedzenia MRDPP z dnia 08.11.2012 (36,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 23-02-2012 12:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-06-2013 12:34