10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PREZYDENT MIASTA PRZEMYSLA unieważnia w całości aukcję na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Krasińskiego 16 w Przemyślu (ujętego w wykazie nr 1, poz. 7 – załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji na najem lokali użytkowych

Przemyśl, dnia 20 lutego 2012 roku

MKL-V.7150.1.2012.EC7

 

PREZYDENT MIASTA PRZEMYSLA

unieważnia w całości aukcję na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Krasińskiego 16 w Przemyślu (ujętego w wykazie nr 1, poz. 7 – załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji na najem lokali użytkowych z dnia 24.01.2012 roku) ogłoszoną na dzień 24 lutego 2012 roku bez podania przyczyn.

Wpłacone wadia podlegają zwrotowi.

 

                                                                                                                                                                       Z up. Prezydenta Miasta

                                                                                                                                                                            dr Grzegorz Hayder

                                                                                                                                                                               Z-ca Prezydenta

Opublikował:  | Data publikacji: 22-02-2012 11:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-03-2012 14:52