PILNE!!! PILNE!!! Dane o żywieniu - dot. II LO, ZSO 2

Uzupełnione dane należy odesłać na adres edukacja.sio@um.przemysl.pl w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego br.

Informacja proszę złożyć odrębnie dla każdego typu szkół wchodzącego w skład zespołu za wyjątkiem szkół ponadgimnazjalnych (przykładowo: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, internat oraz oddział przedszkolny).

DOTNULL (24,50KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 21-02-2012 11:02 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 21-02-2012 11:13

Na skróty