2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, stanowiącej udział w lokalu mieszkalnym położonym w budynku przy ul. Stachiewicza 4

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, stanowiącej udział Gminy Miejskiej Przemyśl wynoszący 1/4 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Stachiewicza 4, objętego KW Nr PR1P/00024362/9 wraz z udziałem 1/16 niewydzielonych części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1534 o powierzchni 0,0190 ha w obrębie 207, objętej KW Nr PR1P/00024361/2 do dnia 27 marca 2074 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 29 marca 2012 r.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl