Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej przy ul. Żulińskiego w Przemyślu

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego, oznaczonej jako niezabudowana działka nr 839 o pow. 0,0370 ha w obr. 202 m. Przemyśla, objętej KW Nr PR1P/00029943/1, położonej w Przemyślu przy ul. Romana Żulińskiego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 29 marca 2012r.

JPGNieruchomość przy ul. Żulińskiego (215,27KB)

JPGNieruchomość przy ul. Żulińskiego (246,18KB)

JPGNieruchomość przy ul. Żulińskiego (258,62KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 16-02-2012 09:32 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-04-2012 13:50

Na skróty