7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

II edycja konkursu "Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie

OGŁOSZENIE
o II edycji konkursu ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań
w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie,
w latach 2011 -2015


Na podstawie art.23 ust.1 pkt. 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na dofinansowanie w roku 2012 zadań w tym Programie oraz zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert.

Na ten cel w roku bieżącym zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 800 000 złotych, przy jednostkowych dotacjach w wysokości 40 000 złotych każda.

Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznana w konkursie nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na zrealizowanie oferty konkursowej w programie. Z dotacji mogą być pokryte wydatków kwalifikowane, przeznaczone na.:

- doposażenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych;

- zorganizowanie wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodziny;

- organizowanie imprez edukacyjno – kulturalnych i sportowych dla dzieci i rodziców;

- zorganizowanie posiłku podczas zajęć w placówce.

Wniesiony wkład własny oferenta nie może być niższy niż 20% kwoty całkowitej przeznaczonej na zadanie programowe przedstawione w ofercie konkursowej. Może on być wniesiony w całości z własnych środków finansowych lub w połowie z własnych środków finansowych oraz w połowie, jako wyliczona praca wolontariuszy.

Szczegóły: Kliknij

Opublikował:  | Data publikacji: 16-02-2012 07:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-02-2012 08:00