6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2012

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2012. 

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

W załączeniu Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, treść ogłoszenia (załącznik do Zarządzenia), wzór oferty, wzór sprawozdania oraz instrukcja wypełniania oferty i sprawozdania.

Powyższe informacje są również dostępne w odnośniku Konkursy.

 

DOTWzór sprawozdania

PDFInstrukcja wypełniania oferty i sprawozdania

DOTWzór sprawozdania

DOTZarządzenie Nr 37/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 lutego 2012 r.

DOTWzór oferty

DOTZałącznik do Zarządzenia Nr 37/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 lutego 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 14-02-2012 15:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-09-2012 14:55