5.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości i udziału w nieruchomości

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje,

że w dniu 14 marca 2012 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00051287/7, położonej w obrębie 205 m. Przemyśla, oznaczonej jako działka nr 1125/2 o powierzchni 0,0433 ha wraz z udziałem 1/4 niewydzielonych części w działce nr 1125/1 o powierzchni 0,1001 ha w obrębie 205, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1124 w obrębie 205 m. Przemyśla.

  • Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 112 000,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych, 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl