6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości położonej przy ul. Sanockiej w Przemyślu, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 207 m. Przemyśla, przy ul. Sanockiej oznaczonej jako działka nr 1272/2 o powierzchni 0,0117 ha i działka nr 1283/2 o powierzchni 0,0168 ha objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00100742/4, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w częściach niewydzielonych w drodze bezprzetargowej na rzecz posiadacza garażu nr 4.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) upływa 27 marca 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 14-02-2012 14:22
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-04-2012 12:31