2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rewitalizacja kompleksu przy ul. Grodzkiej zyskała wsparcie finansowe od Ministra Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Bardzo dobrą informację dla naszego miasta przekazał Prezydentowi Miasta Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski: projekt "Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną" został wybrany do dofinansowania z rekomendacją dotacji w wysokości 1 mln zł. Wniosek w tej sprawie został złożony do Programu Promesa MKiDN, a starania o przyznanie dofinansowania  poprzedziły m.in. rozmowy z Ministrem Obrony Narodowej Tomaszem Siemoniakiem, a projekt wsparli Posłowie koalicyjni Ziemi Przemyskiej Piotr Tomański i Marek Rząsa, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz - Śmigielska, a także inni parlamentarzyści z regionu. Przypomnijmy, że 27 stycznia br. podpisana została umowa na realizację tego przedsięwzięcia, a inwestycja została przewidziana do dofinansowana ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. (ok. 68% kosztów kwalifikowanych). Wartość robót przewidzianych umową podpisaną z wykonawcą - firmą  BUDEXIM S.A. - to 9.954.000,00 zł. brutto. 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl