36 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

I Podkarpacka Konferencja Prawa Pracy

 

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu

przy współpracy z
Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu
Powiatowym Urzędem Pracy w Przemyślu
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie
Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP w Rzeszowie

 

zapraszają na:

 

I PODKARPACKĄ KONFERENCJĘ PRAWA PRACY

 

„UCZCIWY PRACODAWCA – ODDANY PRACOWNIK”

 

Przemyśl – 29 lutego 2012 r. godz. 9:30
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Kolegium Wschodnie - ul. Tymona Terleckiego 2.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie instrumentów prawa pracy wpływających na wyższy komfort pracy i życia osobistego zarówno pracowników jak i pracodawców. Przestrzeganie przepisów prawa pracy pozwala zapewnić właściwe relacje w środowisku pracy, poczucie satysfakcji w pracy oraz powoduje wzrost zaangażowania zarówno pracowników jak i pracodawców w wykonywane obowiązki. W trakcie konferencji planuje się poruszenie następujących bloków tematycznych:
legalność zatrudnienia, odpoczynek pracowniczy, uprawnienia rodzicielskie, równe traktowanie w zatrudnieniu.

Konferencję swoim patronatem objęli m.in. : Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Przemyśla oraz Starosta Przemyski.

Udział w konferencji – bezpłatny.
Nie zwracamy kosztów przejazdu na konferencję.

 

Szczegółowe informacje i zgłoszenia:
www.rzeszow.oip.pl
p. Wojciech Dyląg – tel. 17 71 72 030, e-mail:

 

Konferencja jest organizowana w ramach prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy
kampanii informacyjnej „ Poznaj swoje prawa w pracy”. 

Opublikował:  | Data publikacji: 10-02-2012 16:16
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:12