9 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Punkty Konsultacyjne KSU z nową, atrakcyjniejszą ofertą

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z przyjemnością informuje, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wstępnie wybrała 55 „nowych” Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług dla Małych i średnich Przedsiębiorstw, które będą oferowały swoje usługi w latach 2012-2013. Wśród wybranych instytucji znalazła się również Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
W nowej formule, Punkty Konsultacyjne KSU staną się prawdziwymi lokalnymi centrami obsługi przedsiębiorców oraz osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą. Działające wg nowych zasad Punkty Konsultacyjne KSU będą oferowały usługi informacyjne oraz  usługi doradcze (asysta) w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Z usług informacyjnych, które będą bezpłatne skorzystać będą mogli przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą. Usługi te będą obejmowały:
1) informacje dotyczące m.in.:

 • administracyjno-prawnych aspektów zakładania, prowadzenia i zawieszania / zamykania działalności  gospodarczej,
 • możliwości uzyskania finansowania działalności gospodarczej z różnych źródeł,
 • podstawowych informacji nt. usług specjalistycznych KSU,

2) pomoc w skorzystaniu z usług specjalistycznych (oferowanych przez inne instytucje), przydatnych w prowadzeniu firmy. Z usług doradczych będą mogli również skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby zamierzające założyć własną działalność gospodarczą.

W przypadku usługi doradczej w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, usługa obejmie:

 • konsultacje nt. profilu planowanej działalności,
 • analizę SWOT planowanej działalności,
 • analizę form i źródeł finansowania działalności,
 • doradztwo przy wyborze formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pomoc w przygotowaniu biznes planu,
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej,

 

Usługa doradcza w prowadzeniu działalności gospodarczej usługa obejmie doradztwo w następujących obszarach:

 • wymogi formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (np. wypełnianie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego, wypełnianie dokumentów do instytucji publicznych dot. zezwoleń, decyzji i opinii, wypełnianie formularzy w bazie CEIDG),
 • marketing przedsiębiorstwa (np. opracowanie planu marketingowego, zredagowanie opisów oferowanych produktów i usług),
 • organizacja przedsiębiorstwa (np. opracowanie zakresu obowiązków, regulaminu pracy),
 • finanse przedsiębiorstwa (np. przygotowanie analizy finansowej przedsięwzięcia do wniosku kredytowego, przygotowanie wniosku do funduszu pożyczkowego wraz z wymaganymi prognozami finansowymi).

Usługi doradcze będą dofinansowane w wysokości 90% wartości usługi. W przypadku osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, odpłatność będzie wynosiła 160 zł brutto, natomiast w przypadku przedsiębiorcy będzie to 240 zł brutto.

 

„Nowe” Punkty Konsultacyjne  KSU realizowane będą w ramach projektu systemowego PARP pn. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Bliższe szczegóły nt. projektu wkrótce zostaną podane na naszej stronie internetowej w zakładce „Projekty realizowane”. Informacje można także uzyskać pod nr telefonu (16) 670 27 49.

 

źródło: PARR S.A.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 10-02-2012 15:55
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:14