12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Szkolenie dla osób rozpoczynających działalność liderską - ABC Liderstwa

ABC Liderstwa – szkolenie organizowane przez Szkołę Liderów w Rzeszowie
w dniach 14 – 17 marca i 18 – 20 kwietnia 2012 roku

Dla kogo:
Szkolenie ABC Liderstwa skierowane jest do osób na początku drogi liderskiej, rozpoczynających działanie w lokalnym środowisku, otwartych na nowe doświadczenia, chcących zdobywać wiedzę i umiejętności, które pomogą im w realizacji projektów. Szkolenie przeznaczone jest dla osób w różnym wieku. Dolna granica wieku to 18 lat, górna granica nie istnieje.

Szkolenie skierowane jest do osób z województw: podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego działających m.in. w organizacjach pozarządowych, samorządzie, bibliotekach, organizacjach studenckich, kołach gospodyń wiejskich, domach kultury, klubach sportowych, szkołach, radach sołeckich, uniwersytetach trzeciego wieku, organizacjach harcerskich.

Cel i program szkolenia:
Uczestnicy szkolenia zdobędą podstawowe umiejętności liderskie, rozwiną swoje kompetencje pracy nad projektem, nauczą się współpracować z zespołem i skuteczniej się komunikować.

W trakcie 6 dni intensywnych warsztatów uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do:
spotkań i dyskusji z zaproszonymi gośćmi,  poznania ciekawych osób działających w ich regionie i wymiany doświadczeń z nimi, rozwinięcia umiejętności liderskich: pracy z zespołem, angażowania społeczności, prowadzenia projektu, skutecznego komunikowania się, występowania publicznie, poznania nowych technologii ułatwiających angażowanie innych i pracę z zespołami.

Organizacja szkolenia
ABC Liderstwa składa się z dwóch części. Pierwsza część odbywać się będzie w dniach
14 – 17 marca, a druga 18 – 20 kwietnia 2012 roku. Ponieważ pełen cykl programowy to 6 dni, obecność na obydwu częściach jest obowiązkowa. Udział w projekcie jest bezpłatny, dofinansowujemy dojazd. Dokładny program i miejsce warsztatów podamy odpowiednio wcześniej zakwalifikowanym osobom.

Formalne warunki uczestnictwa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które:
- ukończyły 18 rok życia,
- nie były uczestnikami programów liderskich organizowanych przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.szkola-liderow.pl i wysłać na adres magdalena.tchorznicka@szkola-liderow.pl lub nr faksu 22 556 82 51 załączając CV lub życiorys.

Termin zgłoszeń upływa: 26 lutego 2012 roku.

Harmonogram rekrutacji:
6 -26 lutego 2012 - termin przyjmowania zgłoszeń
28 lutego 2012 - termin podania listy osób zakwalifikowanych na szkolenie – lista podana zostanie m.in. na stronie internetowej.

Źródło:
Magdalena Tchórznicka
Stowarzyszenie Szkoła Liderów
Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego
ul. Sienkiewicza 12/14 pok.4D19
00-010 Warszawa
tel:(+48) 022 556 82 63
fax:(+48) 022 556 82 51
www.szkola-liderow.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 10-02-2012 10:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-02-2012 10:53