0.6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych przy ul. Pułaskiego

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

informuje,

że w dniu 29 lutego 2012 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 sala nr 19, odbędą się rokowania na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 202 m. Przemyśla przy ul. Kazimierza Pułaskiego, oznaczonej jako działka nr 2106/2 o pow. 0,0095 ha objętej księgą wieczystą nr PR1P/00058049/6 i działka nr 985/9 o pow. 0,0174 ha objętej księgą wieczystą nr PR1P/00055602/0, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 2063 w obrębie 202 m. Przemyśla.

  • Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100) brutto (w tym podatek 23 % VAT).
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl