10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach społecznych następujących projektów:

1. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016 - termin konsultacji mija 15 lutego br.
2. Plan Działania na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej - termin konsultacji mija 27 lutego br.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.rops.rzeszow.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 08-02-2012 10:28
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-08-2012 08:27