Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 11 w budynku przy ul. Słowackiego 49 i nr 8 w budynku przy ul. Smolki 28, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1009 i nr 1007 – stanowiącej podwórko obie w obr. 207 oraz nr 1004 i nr 1005 – stanowiącej podwórko obie w obr. 207.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 19.03.2012 r.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 06-02-2012 08:31 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 23-03-2012 12:49

Na skróty