8.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że zostały wywieszone wykazy nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Krakusa w Przemyślu, przeznaczonych do zbycia

OGŁOSZENIE

             Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w obrębie 212 miasta Przemyśla przy ul. Krakusa, oznaczonych jako:

  • działka nr 647/2 o pow. 0,0504 ha, objęta KW nr PR1P/00040663/7, 
  • działka nr 515/5 o pow. 0,0679 ha, objęta KW nr PR1P/00050790/9,

    przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 15 marca 2012 r.

JPGDziałka nr 515/5 obr. 212 przy ul. Krakusa

JPGDziałka nr 647/2 obr. 212 przy ul. Krakusa

JPGDziałka nr 647/2 obr. 212 przy ul. Krakusa

JPGDziałka nr 647/2 obr. 212 przy ul. Krakusa

JPGDziałka nr 515/5 obr. 212 przy ul. Krakusa

JPGDziałka nr 515/5 obr. 212 przy ul. Krakusa

JPGDziałka nr 647/2 obr. 212 przy ul. Krakusa

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl