15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 14 w budynku przy ul. Rakoczego 2, nr 8 w budynku przy ul. Przecznica Wałowa 4,
nr 2 w budynku przy ul. Słowackiego 71 i nr 4 w budynku przy ul. Dworskiego 22, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 981,  nr 678, nr 1564 i nr 1592 wszystkie w obrębie 207. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 15.03.2012 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 01-02-2012 11:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 23-03-2012 12:48