2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Znamy wykonawcę robót w kompleksie powojskowym przy ul. Grodzkiej

27 stycznia br. podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.  „Rewitalizacja  kompleksu  powojskowego  przy  ul. Grodzkiej w Przemyślu z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną". Dokument podpisali przedstawiciele wyłonionej w wyniku przetargu firmy, tj. Jarosławskiego  Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDEXIM S.A. oraz Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciech Błachowicz. 

Inwestycja została przewidziana do dofinansowana ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. (ok. 68% kosztów kwalifikowanych). Wartość robót przewidzianych umową podpisaną z firmą  BUDEXIM S.A. to 9.954.000,00 zł. brutto. Termin zakończenia robót budowlanych przewidziano na dzień 16.09.2013r.

 

JPGPodpisanie umowy.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl