8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Znamy wykonawcę robót w kompleksie powojskowym przy ul. Grodzkiej

27 stycznia br. podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.  „Rewitalizacja  kompleksu  powojskowego  przy  ul. Grodzkiej w Przemyślu z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną". Dokument podpisali przedstawiciele wyłonionej w wyniku przetargu firmy, tj. Jarosławskiego  Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDEXIM S.A. oraz Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciech Błachowicz. 

Inwestycja została przewidziana do dofinansowana ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. (ok. 68% kosztów kwalifikowanych). Wartość robót przewidzianych umową podpisaną z firmą  BUDEXIM S.A. to 9.954.000,00 zł. brutto. Termin zakończenia robót budowlanych przewidziano na dzień 16.09.2013r.

 

JPGPodpisanie umowy. (228,32KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 31-01-2012 13:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:14