9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu

W związku z utrzymującymi się w ostatnich dniach bardzo niskimi temperaturami Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu Sp. z o.o. ponownie przypomina wszystkim administratorom i właścicielom budynków o konieczności zabezpieczenia wodomierzy, przewodów wodociągowych przebiegających w strefie przemarzania oraz odwodnienia hydrantów ogrodowych narażonych na zamarzanie.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 31-01-2012 11:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:12