23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu

W związku z utrzymującymi się w ostatnich dniach bardzo niskimi temperaturami Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu Sp. z o.o. ponownie przypomina wszystkim administratorom i właścicielom budynków o konieczności zabezpieczenia wodomierzy, przewodów wodociągowych przebiegających w strefie przemarzania oraz odwodnienia hydrantów ogrodowych narażonych na zamarzanie.
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl