14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"Poznaj swoje prawa w pracy" - ogólnopolska kampania informacyjna

Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu przystąpił jako partner do ogólnopolskiej kampanii informacyjnej "Poznaj swoje prawa w pracy" realizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy, której celem jest zachęcenie pracowników i pracodawców do podnoszenia poziomu wiedzy na temat praw i obowiązków w pracy, zasad zawierania i rozwiązywania stosunku pracy, pracy tymczasowej i sezonowej, rozliczania czasu pracy, urlopów, uprawnień związanych z rodzicielstwem, zakazu dyskryminacji, a także obowiązków pracodawcy w zakresie zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Intencją kampanii jest również uświadomienie uczestnikom rynku pracy wpływu przepisów prawa pracy na wyższy komfort pracy, właściwe relacje w środowisku pracy, poczucie satysfakcji w pracy i poziom zaangażowania w wykonywane obowiązki.  Mając na uwadze promocję kampanii oraz prawa pracy, wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie dniu 29 lutego br. planowana jest organizacja konferencji pt. "Uczciwy pracodawca - oddany pracownik" w Przemyślu przez Przemyski Cech. W trakcie konferencji odbędą się wykłady, prelekcje z zakresu prawnej ochrony pracy oraz dyskusja nt. przestrzegania przepisów prawa pracy i bhp. Przedsięwzięcie będzie skierowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką prawa pracy w tym pracodawców, pracowników, studentów, doktorantów, pracowników naukowych.

Więcej Informacji na stronie internetowej Cechu zapisy i w Biurze Cechu.

Patroni honorowi: Wojewoda Podkarpacki, Prezydent Miasta Przemyśla, Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie,  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

 

JPGNULL (2,59KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 27-01-2012 13:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-04-2012 15:36