12.8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację w 2012 roku zadań z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

Wyniki konkursu znajdują się w załączniku.

Wyniki konkursu są dostępne:
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
- na stronie internetowej www.przemysl.pl w zakładce Sport/Edukacja - komunikaty/oferty,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

DOTNULL