Pamięci uczestników powstania styczniowego

W poniedziałek 23 stycznia br. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla oraz Jan Bartmiński Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu uczcili rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Złożyli oni okolicznościową wiązankę przy tablicy upamiętniającej to wydarzenie, ufundowanej przez samorząd Przemyśla w 145 rocznicę niepodległościowego zrywu. Tablica znajduje się przy Pomniku Orląt Przemyskich. Znalazły się na niej słowa Błogosławionego Jana Pawła II: „Powstanie Styczniowe było dla Józefa Kalinowskiego Św. Rafała i Adama Chmielowskiego – Św. Brata Alberta Etapem na drodze do świętości, która jest heroizmem życia”. Przewodniczący i Prezydent złożyli również kwiaty na kwaterze poległych w walkach za Ojczyznę na Cmentarzu Głównym przy ul. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Kwatera zawiera ziemię z mogił uczestników powstań zarówno listopadowego, jak i styczniowego. Wśród wielu flag opatrzonych znaczącymi w historii datami umieszczona jest tablica z tekstem epitafium:

  „Przechodniu! Powiedz Polsce
Tu spoczywa Jej armii kwiat
Wzór przyszłych pokoleń
O wolność Ojczyzny broń do ręki wzięli
Patriotyzm powstańczy odziedziczył wnuk
z piosenką na ustach, a dobrze wiedzieli,
że krwią za Ojczyznę idą spłacić dług”.

Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 roku, ogłoszone manifestem wydanym w Warszawie przez Rząd Tymczasowy. Powodem tego –jednego z największych – zrywu był narastający terror rosyjski stosowany wobec ludności Polskiej.
 

 

JPGPrzewodniczący i Prezydent złożyli również kwiaty na kwaterze poległych w walkach za Ojczyznę na Cmentarzu Głównym przy ul. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. (319,92KB)

JPGZłożyli oni okolicznościową wiązankę przy tablicy upamiętniającej to wydarzenie, ufundowanej przez samorząd Przemyśla w 145 rocznicę niepodległościowego zrywu. (280,41KB)

JPGPrzewodniczący i Prezydent złożyli również kwiaty na kwaterze poległych w walkach za Ojczyznę na Cmentarzu Głównym przy ul. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. (289,20KB)

JPGZłożyli oni okolicznościową wiązankę przy tablicy upamiętniającej to wydarzenie, ufundowanej przez samorząd Przemyśla w 145 rocznicę niepodległościowego zrywu. (211,20KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-01-2012 09:41 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-02-2013 11:12

Na skróty