10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbył się przegląd kolęd i pastorałek

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 zorganizowały VII MIĘDZYKLASOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK ORAZ SCENICZNEJ TWÓRCZOŚCI BOŻONARODZENIOWEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Przegląd odbył się dnia 19.01.2012 r. w Centrum Kulturalnym w Przemyślu ul. Konarskiego 9. W Przeglądzie uczestniczyło ponad 300 osób, dzieci, rodziców, nauczycieli. Celem przeglądu było stworzenie dzieciom niepełnosprawnym możliwości prezentowania swojej twórczości, osiągnięć, upodobań, jak również zwrócenie uwagi na ich potrzeby i pragnienia. Wszystkich uczestników tego przeglądu nagrodziliśmy drobnymi upominkami oraz ugościliśmy poczęstunkiem. Nagrody zostały ufundowane z wpłat sponsorów oraz ze środków PFRON uzyskanych dzięki zaangażowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.

CELE przeglądu:
• zwrócenie uwagi na problemy i sukcesy uczniów niepełnosprawnych,
• stworzenie uczniom niepełnosprawnym możliwość prezentowania swojej twórczości ,osiągnięć, upodobań artystycznych, talentów,
• dostarczanie radosnych przeżyć wszystkim uczestnikom przeglądu,
• integracja środowiska międzyszkolnego, tworzenie więzi przyjaźni,
• uwrażliwianie na piękno muzyki i twórczości Bożonarodzeniowej,
• stworzenie atmosfery życzliwości,
• rozbudzenie zainteresowań grą na instrumentach  perkusyjnych,
• kultywowanie tradycji Świątecznych,
• rozwijanie inwencji muzycznej i ruchowej,
• rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki,
• umożliwianie twórczej konfrontacji,
• aktywizacja dzieci i młodzieży do pracy w zespole,
• mobilizacja do własnych poszukiwań muzycznych,
• twórcze poznanie tradycji Bożonarodzeniowej.

Przewidywane efekty:
● ukazanie sukcesów uczniów niepełnosprawnych,
● prezentacja popularyzowanego dorobku artystycznego przez uczniów SOSW nr 1 w Przemyślu,
● integracja środowiska międzyszkolnego,
● stworzenie nowych więzi i przyjaźni między uczestnikami,
● odkrycie  talentów i upodobań artystycznych wśród wszystkich uczestników,
● podtrzymanie i kultywowanie chrześcijańskiej i narodowej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, umiejętność  pracy uczniów w grupach i  zespołach,
● motywacja i aktywizacja uczniów do podejmowania kolejnych przedsięwzięć artystycznych,
● wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za własną społeczność szkolną poprzez bezpośredni i kreatywny udział w realizacji projektu,
● rozwinięcie inwencji muzyczno- ruchowej,
● uwrażliwienie na piękno muzyki,
● rozwijanie wyobraźni dzieci drogą obserwacji,
● poznanie nowych rodzajów ekspresji artystycznej.

W imieniu TPD w Przemyślu serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom i osobom, które przyczyniły się do organizacji Przeglądu, a w szczególności nauczycielom z SOSW nr 1, którzy przygotowali dzieci do występów oraz włożyli wiele pracy w Przygotowanie i przeprowadzenie Przeglądu.

Zapraszamy także do GALERII.


Przypominamy również o możliwości przekazania 1 % swojego podatku dochodowego na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz 873) możesz przeznaczyć 1 % swojego podatku dochodowego na działalność naszego stowarzyszenia.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu pozyskane środki przeznaczy na:
• Wsparcie dla dzieci najuboższych i niepełnosprawnych.
• Kolonie wypoczynkowe, zimowiska.
• Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i dziecka z rodzicem.
• Świetlicę środowiskową działającą na osiedlu Kazanów w Przemyślu.
• Pomoc żywnościową dla rodzin najuboższych, pomoc materialną dla dzieci.

Nr KRS: 0000 11 4345
Cel szczegółowy 1%: TPD Przemyśl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 20-01-2012 09:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-05-2014 13:43