10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XXIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 26 stycznia 2012 r. (czwartek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 22 grudnia 2011 r. i 29 grudnia 2011 r.
3. Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową obwodnicy miasta Przemyśla.
4. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.
5. Podjęcie uchwał o zamiarze stopniowej likwidacji szkół:
a. Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu proj. nr 4/2012.
b. III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu – proj. nr 5/2012.
c. I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Janusza Korczaka w Przemyślu – proj. nr 6/2012.
d. II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu – proj. nr 7/2012.
e. IV Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu – proj. nr 8/2012.
f. I liceum Profilowanego Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Janusza Korczaka w Przemyślu – proj. nr 9/2012
6. Podjęcie uchwał o zamiarze likwidacji szkół:
a. Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu – proj. 10/2012.
b. Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu – proj. nr 11/2012.
c. VI Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Mechanicznych i Drzewnych im. Ks. Franciszka Winnickiego w Przemyślu – proj. nr 12/2012.
d. Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Zespole Szkół Mechanicznych i Drzewnych im. Franciszka Winnickiego w Przemyślu – proj. nr 13/2012.
e. IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu – proj. nr 14/2012.
f. II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Przemyślu – proj. nr 15/2012.
g. I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu – proj. nr 16/2012.
h. VIII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu – proj. nr 17/2012.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zamiaru przekształcenia szkół:
a. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu – proj. nr 18/2012.
b. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego Nr 2 im. Janusza Korczaka w Przemyślu – proj. nr 19/2012.
c. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu – proj. nr 20/2012.
d. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu – proj. nr 21/2012.
e. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Zespole Szkół Mechanicznych i Drzewnych im. Ks. Franciszka Winnickiego w Przemyślu – proj. nr 22/2012.
f. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Przemyślu – proj. nr 23/2012.
g. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu – proj. nr 24/2012.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – proj. nr 34/2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu – proj. nr 35/2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – proj. nr 40/2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok – proj. nr 33/2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl: proj. nr 25/2012, 26/2012, 27/2012, 28/2012, 37/2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i ustanowienia służebności gruntowej – proj. nr 29/2012, 30/2012, 31/2012, 36/2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla – proj. nr 32/2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Żurawica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Żurawica – proj. nr 3/2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, danych o gruntach rolnych, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych, danych o współwłaścicielach - proj. nr 2/2012.
17. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Wysockiego 99 – proj. nr 39/2012.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 1/2012.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu na 2012 r. – proj. Nr 38/2012.
20. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za okres od 1 września 2011 r. - 30 listopada 2011 r.
21. Wystąpienia radnych.
22. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
23. Zakończenie obrad.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 19-01-2012 14:44
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:15