Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Tarnawskiego 18/4, ul. Boheterów Getta 36/16

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 4 w budynku przy ul. Tarnawskiego 18, i nr 16 w budynku przy ul. Bohaterów Getta 36, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1819, i nr 454 wszystkie w obrębie 207.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 02.03.2012 r.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-01-2012 11:35 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 23-03-2012 12:48

Na skróty