9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wyborze oferty na wykonanie w 2012 r. operatów szacunkowych dot. wyceny lokali mieszkalnych.

Informacja


W dniu 16 stycznia 2012 r. dokonano otwarcia ofert cenowych na wykonywanie w 2012 r. (do dnia 31 grudnia 2012 r.) operatów szacunkowych, dotyczących wyceny około 150 lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej.
W oznaczonym terminie do Wydziału Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęły cztery oferty.
Wybrano ofertę Biura Rzeczoznawcy Majątkowego mgr inż. Zygmunta Jaroczyńskiego, które oferuje wykonanie wyceny dla pojedynczego lokalu mieszkalnego za cenę 285,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć zł) brutto i potwierdza termin realizacji zlecenia zawartego w zaproszeniu.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 19-01-2012 10:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-02-2012 12:31