-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Pułaskiego

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje

że w dniu 1 lutego 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 10:30, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 2106/2 o pow. 0,0095 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00058049/6 i działka nr 985/9 o pow. 0,0174 ha, objetej księgą wieczystą nr PR1P/00055602/0, obie w obr. 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kazimierza Pułaskiego w Przemyślu, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 2063 w obr. 202 m. Przemyśla 

  • Cena sprzedaży ustalona została na kwotę 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
Opublikował:  | Data publikacji: 17-01-2012 13:29
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-02-2012 09:01