12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PO FIO 2012-ogłoszenie konkursu

Informujemy, iż został ogłoszony otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w roku 2012 ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).
Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2011 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57.600.000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2.400.000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Do konkursu mogą przystąpić:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń,  fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;


Termin składania ofert: od 13 stycznia 2012 r. do dnia 6 lutego 2011 r.

Ogłoszenie i dokumenty do pobrania oraz generator ofert znajdują się na  stronie internetowej:
www.pozytek.gov.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 16-01-2012 11:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-04-2012 15:36