2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Posiedzenie Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Prezydent Przemyśla Robert Choma reprezentował Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych podczas obrad Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, które odbyły się w poniedziałek 9 stycznia br. w Krakowie. W programie posiedzenia znalazły się między innymi uchwały dotyczące bieżącej działalności. Ponadto podjęte zostały uchwały i stanowiska w istotnych sprawach samorządu terytorialnego przygotowane przez członków Federacji. Na zakończenie przedstawiona została Informacja o działalności agend FRZGiP RP – Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej oraz Punktu Informacji o Funduszach Europejskich.
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP została utworzona w roku 1993. Jest największą organizacją samorządu terytorialnego w Polsce - zrzesza 20 regionalnych związków i stowarzyszeń, które skupiają łącznie około 1000 gmin i powiatów oraz instytucje wspierające samorządność.
W ramach działalności na rzecz samorządu terytorialnego Federacja prowadzi działalność informacyjną, doradczą, szkoleniową i wydawniczą. Przygotowuje i opiniuje projekty ustaw oraz innych aktów prawnych związanych z działalnością samorządów.
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl