15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Posiedzenie Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Prezydent Przemyśla Robert Choma reprezentował Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych podczas obrad Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, które odbyły się w poniedziałek 9 stycznia br. w Krakowie. W programie posiedzenia znalazły się między innymi uchwały dotyczące bieżącej działalności. Ponadto podjęte zostały uchwały i stanowiska w istotnych sprawach samorządu terytorialnego przygotowane przez członków Federacji. Na zakończenie przedstawiona została Informacja o działalności agend FRZGiP RP – Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej oraz Punktu Informacji o Funduszach Europejskich.
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP została utworzona w roku 1993. Jest największą organizacją samorządu terytorialnego w Polsce - zrzesza 20 regionalnych związków i stowarzyszeń, które skupiają łącznie około 1000 gmin i powiatów oraz instytucje wspierające samorządność.
W ramach działalności na rzecz samorządu terytorialnego Federacja prowadzi działalność informacyjną, doradczą, szkoleniową i wydawniczą. Przygotowuje i opiniuje projekty ustaw oraz innych aktów prawnych związanych z działalnością samorządów.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 11-01-2012 13:34
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:12