7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości położonej przy ul. Węgierskiej

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje

 

że w dniu 25 stycznia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 9:00, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej udziału w wysokości 3/32 niewydzielonych części w nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl , oznaczonej jako działka nr 401 o pow. 0,3268 ha oraz nr 402 o pow. 0,0386 ha, obie w obr. 204 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00002686/6, położonej przy ul. Węgierskiej w Przemyślu, na rzecz współwłaściciela tej nieruchomości.

  • Cena sprzedaży ustalona została na kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
Opublikował:  | Data publikacji: 11-01-2012 13:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 01-02-2012 13:15