-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje

 

że w dniu 25 stycznia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 9:30, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 395/1 o pow. 0,0504 ha w obr. 213 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00057724/5, położonej przy ul. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 394 w obr. 213 m. Przemyśla 

  • Cena sprzedaży ustalona została na kwotę 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
Opublikował:  | Data publikacji: 11-01-2012 13:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 01-02-2012 13:15