8.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarty Konkurs na projekt medalu

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza otwarty Konkurs na projekt Medalu "Zasłużony dla Miasta Przemyśla". Medal będzie przyznawany osobom fizycznym, jako forma wyróżnienia za szczególne zasługi dla Miasta Przemyśla i jego mieszkańców oraz za kształtowanie pozytywnego wizerunku Miasta. 

Prace Konkursowe należy złożyć lub przesłać do Kancelarii Ogólnej UM do dnia 20 lutego br., a projekty będą oceniane przez specjalną Komisję powołaną odrębnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 marca 2012 r. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 4 tysięcy złotych.

Szczegółowe warunki zawarte zostały w Regulaminie Konkursu na projekt Medalu "Zasłużony dla Miasta Przemyśla"

Uczestnicy Konkursu są zobowiązani także do wypełnienia Oświadczenia składanego wraz z pracami konkursowymi

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl