19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarty Konkurs na projekt medalu

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza otwarty Konkurs na projekt Medalu "Zasłużony dla Miasta Przemyśla". Medal będzie przyznawany osobom fizycznym, jako forma wyróżnienia za szczególne zasługi dla Miasta Przemyśla i jego mieszkańców oraz za kształtowanie pozytywnego wizerunku Miasta. 

Prace Konkursowe należy złożyć lub przesłać do Kancelarii Ogólnej UM do dnia 20 lutego br., a projekty będą oceniane przez specjalną Komisję powołaną odrębnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 marca 2012 r. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 4 tysięcy złotych.

Szczegółowe warunki zawarte zostały w Regulaminie Konkursu na projekt Medalu "Zasłużony dla Miasta Przemyśla"

Uczestnicy Konkursu są zobowiązani także do wypełnienia Oświadczenia składanego wraz z pracami konkursowymi

Opublikował:  | Data publikacji: 09-01-2012 15:10
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:12