13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych nr: 13 w budynku przy Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 i nr 9 w budynku przy ul. Biskupa Jakuba Glazera 34, usytuowanych na działkach nr 1240 w obrębie 207 i nr 799 w obrębie 205.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 16 lutego 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 04-01-2012 12:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 23-03-2012 12:46