-3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Herburtów 18 w Przemyślu, oznaczonej jako dz. nr 372/4 w obr. 213 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Herburtów 18 w Przemyślu, oznaczonej jako działka nr 372/4 o pow. 0,0477 ha w obr. 213 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00055895/0, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 10 lutego 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 04-01-2012 10:58
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-02-2012 14:21