11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Przemyślu, przeznaczonych do dzierżawy.

O G Ł O S Z E N I E


Prezydent Miasta Przemyśla  informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w Przemyślu, stanowiących własność oraz będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do dzierżawy.

Opublikował:  | Data publikacji: 29-12-2011 08:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-05-2012 11:31