Nagrody, certyfikaty i wyróżnienia otrzymane w 2011 roku

Prezydent

 • Podziękowania za wszechobecną pomoc, wspieranie działań Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach przekazane z okazji 5-lecia działalności placówki;
   
 • Dyplom uznania za szczególne zasługi w rozwoju Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków pod patronatem Św. Łukasza oraz niesienie szczytnej idei pomocy ludziom chorym na cukrzycę nadany przez Zarząd Głowny Stowarzyszenia (30 września 2011 roku Przemyśl);
   
 • Od września 2011 roku Wiceprezes Stowarzyszenia "Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina";
   
 • Laureat Podkarpackiej Nagrody Samorządowej dla Najlepszego Prezydenta/Burmistrza w Województwie Podkarpackim 2011. Nagroda wręczona podczas Wojewódzkich obchodów Dnia Samorządu terytorialnego w dniu 28 maja 2011 roku w Rzeszowie;
   
 • Certyfikat Honorowego Członka Zespołów Wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego w Przemyślu nadany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych, Międzyzakładową Organizację Związkową  w Przemyślu;
   
 • Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma znalazł się wśród 25 ocenianych włodarzy miast, którzy przeszli do drugiej rundy plebiscytu organizowanego przez Tygonik "Newsweek". Sprawdź szczegóły tego Rankingu.

 

Miasto

 • W kategorii „Powiaty grodzkie” Miasto Przemyśl zajęło drugą pozycję, a w kategorii oceniającej wartości dotacji UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca Przemyśl zajął I miejsce. Opracowanie przygotowane zostało przez Tygodnik "Wspólnota".  Sprawdź szczegóły Rankingu.
   
 • Według rankingu „Złota Setka Gmin 2011”, przygotowanego wspólnie przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie i Gazetę Codzienną „NOWINY”, Przemyśl jest jednym z najaktywniejszych miast. Brano pod uwagę kilka wskaźników m.in. dochody ogółem oraz własne, wydatki  oraz wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co pozwoliło zająć naszemu miastu 3 miejsce wśród podkarpackich miast i 9 wśród wszystkich podkarpackich gmin.  Ostateczne wyniki sformułowane zostały w oparciu o dane finansowe jednostek samorządu terytorialnego za rok 2010. Sprawdź szczegóły Rankingu.
   
 • W rankingu samorządowych inwestycji przygotowanym przez dziennik "Rzeczpospolita", Przemyśl zajął wysokie, trzecie miejsce w grupie miast na prawach powiatu. Sprawdź szczegóły Rankingu.
   
 • Przemyśl w gronie "Forum Miast Narciarskich" deklaracja członkowska podpisana w dniu 8 kwietnia 2011 roku podczas „V Forum Miast Narciarskich Ustrzyki Dolne – Arłamów”
   
 • Zajęcie pierwszego miejsca w I edycji konkursu "Aktywne Miasto" - kwiecien 2011 r.
   
 • Srebrny Medal Polski Klub Infrastruktury Sportowej przyznany "w dowód uznania inicjatywy, aktywnego zaangażowania i wysiłku zakończonego budową na terenie miasta ogólnodostępnego sztucznego lodowiska w ramach pilotażowego programu "Biały Orlik" - 2011 rok.
Opublikował(a):  Data publikacji: 27-12-2011 11:48 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 05-03-2015 07:33

Na skróty