8.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla

foto_Robert_Choma.jpeg

Przemyślanin, samorządowiec, Prezydent Miasta Przemyśla od 2002 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz "Akademii Liderów Samorządowych" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową w administracji publicznej rozpoczął w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. Był pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W latach 1996 - 1998 Wiceprezydent Miasta Przemyśla, a w okresie 1998 - 2001 Wiceprezes Krajowego Urzędu Pracy. Do dnia powołania, w wyniku wyborów bezpośrednich, na stanowisko Prezydenta Miasta Przemyśla, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu. Aktywny społecznie i zawodowo, zaangażowany w sprawy związane z rozwojem samorządności w Polsce. Członek zarządów organizacji i stowarzyszeń samorządowych.

W roku 2010 odznaczony "Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski" za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej oraz w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej. Odznaczony przez Jánosa Ádera Prezydenta Republiki Węgierskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Węgierskiego w dowód uznania za zasługi w działalności na rzecz pielęgnowania i rozwoju węgiersko-polskich relacji historycznych i społecznych. Odznaczony również najwyższym odznaczeniem państwowym Republiki Austrii „Odznaką honorową za Zasługi dla Republiki Austrii”.
Edukacja
2010 - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski - studia podyplomowe - "Akademia Liderów Samorządowych"
w trakcie - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie studia doktoranckie
1988 - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Filia w Rzeszowie studia magisterskie
1982 - I L.O. im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu

Doświadczenie

2014 - nadal Prezydent Miasta Przemyśla

2010-2014 - Prezydent Miasta Przemyśla
2006 - 2010 - Prezydent Miasta Przemyśla
2002 - 2006 - Prezydent Miasta Przemyśla

2001 - 2002 - Dyrektor Szpitala Wojewodzkiego w Przemyślu
1998 - 2001 - Wiceprezes Krajowego Urzędu Pracy w Warszawie
1996 - 1998 - Wiceprezydent Miasta Przemyśla
1993 - 1996 - Starszy Inspektor Wojewódzki w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Przemyślu, Kierownik Oddziału Obsługi FGśP
1992 - 1993 - Sekretarz Biura Senatora Jana Musiała w Przemyślu
1990 - 1991 - Kierownik Referatu ds. Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu
1988-1990 - Instruktor w Wojewódzkim Domu Kultury w Przemyślu

Działalność Społeczna

 

2013 - Czlonek Podkarpackiej Rady Programowej "Samorządowa Polska" 
2012 -
Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego, działającego dla potrzeb Szwjacarsko-Polskiego Programu Współpracy
2011- Wiceprezes Stowarzyszenia "Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina"
2009 - 2012 - Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego III Kadencji
2006 - 2009 - Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego II Kadencji
2003 - 2005 - Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego I Kadencji
2004 - 2006 - Członek Komitetu Sterującego dla Priorytetu 1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich
2002 - nadal - Wiceprzewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
2002 - nadal - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów
2002 - nadal - Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski


Kontakt:

Urząd Miejski w Przemyślu,
37-700 Przemyśl | Rynek 1

Tel. +48166752081 | fax: +48166786449
www.przemysl.pl | email: kancelaria@um.przemysl.pl

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl