26 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent podpisał porozumienie z pracownikami 114 Szpitala Wojskowego w Przemyślu

W dniu 21 grudnia br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Przemyśla, a pracownikami 114 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Przemyślu. Jest to kolejny z etapów związanych z działaniami Prezydenta Miasta zmierzającymi do ewentualnego przejęcia tej przemyskiej placówki medycznej. Na mocy niniejszego dokumentu Prezydent jako przyszły podmiot tworzący zobowiązał się do:
- utrzymania wysokości dotychczasowych wynagrodzeń pracowników wraz ze wszystkimi składowymi stałymi i zmiennymi;
- utrzymania liczby zatrudnionych na co najmniej takim samym poziomie w ciągu 12 miesięcy od zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym nowego podmiotu powstałego z połączenia Szpitala oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu przy ul. Kapitulnej 4.
Druga strona porozumienia: Związki Zawodowe oraz reprezentanci pracowników Szpitala, nie będący członkami związków zawodowych zobowiązali się do:
- nie wysuwania żądań dotyczących wzrostu wynagrodzeń;
- nie podejmowania sporów zbiorowych i strajków;
- dołożenia starań dla utrzymania płynności pracy Szpitala i wysokiej jakości świadczonych usług medycznych w ciągu 12 miesięcy od zarejestrowania we właściwym Rejestrze nowego podmiotu powstałego z połączenia Szpitala oraz Zakładu, nie będą występować z żądaniami, których realizacja miałaby skutki o charakterze finansowych dla Miasta Przemyśla.
W toku dalszego działania po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej niezwłocznie zostanie zlecony audyt placówki medycznej, co będzie kolejnym krokiem w tym procesie.
 

 

PDFSkan dokumentu, treści podpisanego porozumienia

Opublikował:  | Data publikacji: 27-12-2011 10:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:02