4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 21 grudnia 2011 roku Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcje na

Przemyśl, dnia 21 grudnia 2011 r.

MKL-V.7150.9.2011.EC7

 

 

Prezydent Miasta Przemyśla

 

informuje, że w dniu 21 grudnia 2011 roku Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl  lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcje na oddanie w najem niżej wymienionych lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

 

 

  • ul. Kościuszki 7    - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował:  Tadeusz Techlowiec,
  • ul. Kazimierza Wielkiego 2         - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował: Krzysztof Wasiewicz,

 

Wadia po przetargach podlegają zwrotowi za wyjątkiem w/w osobom wygrywającym aukcję, które to wadia zalicza się na poczet kaucji zabezpieczających lokale.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się osoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę:

 

ad. 1)-                  0,00,  słownie: zero złotych (Kościuszki 7),

ad. 2) -                 0,00 zł, słownie: zero złotych (Kazimierza Wielkiego 2),

Opublikował:  | Data publikacji: 23-12-2011 08:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-01-2012 10:14