8.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Radni przyjęli budżet na 2012 rok

Obradujący w dniu 22 grudnia 2011 roku na swoim XXI posiedzeniu Radni Rady Miejskiej w Przemyślu, dyskutowali m.in. na przedłożonym przez Prezydenta Miasta Przemyśla projektem budżetu na 2012 rok. Po dyskusji uchwała budżetowa została przyjęta większością głosów. Budżet określa kwotę planowanych dochodów w wysokości 305.038.437 zł, zaś wydatków w wysokości 356.327.101 zł. Źródłem pokrycia, ustalonego w wysokości 51.288.664 zł, deficytu będą obligacje.

W ogólnej kwocie wydatków, dwie największe wielkości stanowią wydatki na edukację, a także niewiele niższe tzw. majątkowe. Ta druga kwota wynosząca 96.564.476 zł obejmuje kontynuację trzech najważniejszych w Przemyślu inwestycji, czyli budowę drogi obwodowej miasta, uzbrojenie terenów inwestycyjnych Przemyśla, a także modernizację Zamku Kazimierzowskiego. Nową inwestycją realizowaną w 2012 roku będzie m. in. rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej.

JPGNULL

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl