Przemyśl wciąż wysoko w rankingach

Koniec roku sprzyja podsumowaniom i bilansom osiągnięć, w tym także w sferze samorządowej. W ostatnich dniach ukazały się dwa ciekawe rankingi, w których Przemyśl zajął wysokie miejsca.


Pierwszy z nich został przygotowany przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i dotyczy wykorzystania funduszy unijnych. Źródłem danych była baza wszystkich projektów, które dostały dofinansowanie ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013. Po uwagę zostały wzięte zarówno projekty już zakończone, jak i będące w trakcie realizacji, według stanu na kwiecień 2011 roku. W kategorii „Powiaty grodzkie” nasze miasto zajęło drugą pozycję  tuż za Sopotem pod względem wartości projektów UE (6672, 49 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca). Oba miasta zamieniły się miejscami w przypadku wyliczenia wartości dotacji UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca (Przemyśl 4065, 22 zł). W kategorii województw wysoko znalazło się także województwo podkarpackie – na drugim miejscu z wartością projektów UE wynoszącą 707, 09 zł per capita oraz wartością dotacji UE sięgającą 555, 35 zł.


Także według rankingu „Złota Setka Gmin 2011”, przygotowanego wspólnie przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie i Gazetę Codzienną „NOWINY”, Przemyśl jest jednym z najaktywniejszych miast. Brano pod uwagę kilka wskaźników m.in. dochody ogółem oraz własne, wydatki  oraz wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co pozwoliło zająć naszemu miastu 3 miejsce wśród podkarpackich miast i 9 wśród wszystkich podkarpackich gmin.  Ostateczne wyniki sformułowane zostały w oparciu o dane finansowe jednostek samorządu terytorialnego za rok 2010.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami rankingów

 

Ranking wykorzystanych środków unijnych przez samorządy 

 

"Złota setka gmin" Gazety Codzinnej Nowiny
 

Opublikował(a):  Data publikacji: 20-12-2011 16:16 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-02-2013 11:02

Na skróty