7.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyniki konsultacji uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej trwały od dnia 13 września do dnia 30 września 2011 r. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Przemyśla miały możliwość składania własnych propozycji i uwag dotyczących projektu uchwały.

W powyższym terminie swoje uwagi do projektu zgłosiły następujące stowarzyszenia: Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej oraz Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka (szczegóły w załączeniu).

W toku konsultacji stwierdzono istnienie uchwały Nr 69/2001 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Przemyśla w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

Wobec powyższego prace nad projektem powyższej uchwały będą nadal kontynuowane.
Istotnym bowiem jest rozstrzygnięcie kwestii czy można stosować obie uchwały, czy też należy odpowiednio rozszerzyć zapisy projektu uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej.

DOTZestawienie uwag

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl